Jump to content
ТУК НЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ ХАКЕРСКИ УСЛУГИ ! ×

Recommended Posts

FILE PROTECT SYSTEM

Logo150x150.png.aa42417b90c1f4e66a534304b8b5d84a.png

 

Малко приложение за шифроване на файлове и списъци с файлове.

Поддържа следните шифровъчни алгоритми:

Blowfish
Haval (256 bit, 5 passes)
CAST-128 (CAST-5)
CAST-256 (CAST-6)
Data Encryption Standard (DES)
Triple DES (3DES)
Information Concealment Engine (ICE)
Information Concealment Engine 2 (ICE-2)
International Data Encryption Algorithm (IDEA) – Утвърден европейски стандарт - ISO
MARS (IBM)
ICE Encrypt
MISTY-1 (Mitsubishi Improved Security Technology) - https://tools.ietf.org/html/rfc2994
Ron’s Code 2 or Rivest’s Cipher 2 (RC-2)
Ron’s Code 4 or Rivest’s Cipher 4 (RC-4)
Ron’s Code 5 or Rivest’s Cipher 5 (RC-5)
Ron’s Code 6 or Rivest’s Cipher 6 (RC-6)
Advanced Encryption Standard (AES or Rijndael)
Serpent
Tiny Encryption Algorithm (TEA)
Twofish

Виж:

http://www.iso-register.com/0002.pdf  

http://webarchive.loc.gov/all/20110608230908/http://domino.research.ibm.com/comm/research_projects.nsf/pages/security.mars.html )

 

Забележка: В безплатната версия са ограничени до 12, но най-силните са достъпни.

Поддържа следните хеш функции:

Message Digest 4 (MD-4)
Message Digest 5 (MD-5)
RACE Integrity Primitives Evaluation Message Digest (RIPEMD-128)
RACE Integrity Primitives Evaluation Message Digest (RIPEMD-160)
Secure Hash Algorithm 1 (SHA-1) - https://tools.ietf.org/html/rfc3174
SHA-256 (SHA-2 family) - https://tools.ietf.org/html/rfc4509   ;  https://tools.ietf.org/html/rfc5702 
SHA-256 (SHA-2 family)

 

Ако ползвате Windows 10 може да изтеглите инсталационен пакет от Microsoft Store (напълно безплатно е).

https://www.microsoft.com/en-us/p/file-protect-system/9pkc8npbknbl#

 

Ако обаче искате да го ползвате на по-стара версия на Windows или на флашка е по-добре да използвате този инсталационен пакет:

fps.exe

Този пакет за сега не е публично достъпен, защото не може да се контролира разпространението му. Публикувам го за тестове.

 

Вътре има специализиран панел за провеждане на сравнителни тестове.

Може да комбинирате различни шифри и хеш функции и да сравнявате производителността на алгоритмите.

Пак повтарям, че се предоставя само и единствено за провеждане на тестове.

 

Само да помоля да се ползва разумно. Все пак шифрова файловете.

Не е кой знае какво но може и да свърши някаква работа. Ако имате въпроси питайте.

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
 • 4 weeks later...

Криптоанализът е нещо различно. Преди всичко трябва да се познават алгоритмите, които се използват, а след това има различни подходи.

За всеки един алгоритъм се използва различен подход, но за някои алгоритми все още няма решение.

За да се разбере добре това е нужно да се запознаете с това как функционират едни от най-често използваните алгоритми.

 

Pic_008.png.43aeb3a7781a9efa62c210e9d4c7064d.png

 

Ако ползваш Windows 10 може да си изтеглиш инсталационен пакет от адрес:

https://www.microsoft.com/en-us/p/file-protect-system/9pkc8npbknbl?activetab=pivot:overviewtab#

За всички останали версии на Windows:

Запиши текста в текстови файл и си поиграй с възможните комбинации. Едва ли ще успееш да дешифрираш нещо, но поне ще добиеш представа как се случват нещата.

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Поздравления Аватаре, ;)

Хайде и версия следваща поне с PKCS 1.5 функций.

- генерация на рандъм елемент - с движение на мишката примерно да не се отплесваш в някое PRNG.

- генерация на RSA ключове.

- подписване на критираните данни.

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Благодаря.

Хората дори с това се оправят доста трудно. Сложно им е. На много не може да обясним а какво служи хеш функцията и защо въобще я има. 

По принцип в тази версия се ползват стандартни алгоритми. 

С генерация на уникални RSA ключове се справяме някак, но при ORE има какво да се прави. Там е доста сложно.

А за подписване си имаме съвсем друг модул. Мисля, че някъде тук бях публикувал нещо по темата. Трябва все пак да проверя дали беше тук или на друго място.

Там има супер мощни функции за JPEG. Трябва да видя къде съм го заровил.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Голяма благодарност за препоръките.

В следващата версия ще има подписване и автоматична генерация на ключове. Идеята е твоя и авторското право ти принадлежи. Много, много благодаря.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

 

Ако ми позволите ще пусна още малко информация за FPS.

Този път ще споделя за проблемите с версията на български език и най вече с това, което се нарича GDPR ...

 

Предполагам, че помните, че реално идеята за това приложение се зароди тук в този форум и (признавам съвсем чистосърдечно) много от участниците тук дадоха изключително ценни идеи. В един момент приложението започна да добива облик, но мисля, че все пак е нужно да се направят няколко уточнения.

File Protect System е локално, а не сървърно приложение и към момента се предлага само и единствено за OS Windows.

Повярвайте причините за това не са технически, а имат чисто юридически характер.

Моля да ме извините за това, че ще си позволя да пиша като адвокат, но темата наистина е важна и ми струва доста време и усилия да се справя с някои тезиси, които и до сега не разбирам достатъчно добре (но за това има адвокати, нали).

 

Нека започнем с основното ...

 

В Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) е обнародван в Официален вестник на Европейския съюз на 4 май 2016 г., са посочени и конкретни технически и организационни мерки за сигурност, като:

- Псевдонимизация;
- Криптиране;
- Гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;
- Своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент;
- Редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки и др.

Забележка: Цитирал съм наименованието на GDPR, така както е записано официално. Съгласете се, че само изчитането на тази дефиниция може да предизвика главоболие.

 

Естествено възниква въпросът: Как технически да реализираме това?

Да добавим, че в Законът има ясно дефинирани изисквания заложени в чл. 32 и чл. 17 от Регламента.

Когато става дума за закони нещата добиват различни измерения. На практика трябваше да се съобразим са следните изисквания:

 

Псевдонимизация

Решението бе да се  използват идентификационни номера (User ID), което гарантира абсолютна анонимност, на крайните потребители. 

 

Криптиране на базата данни (чл. 32 параграф 1а)

Най-доброто решение бе да се предостави на потребителите възможност за избор на шифровъчен алгоритъм. Потребителите могат да направят избор в зависимост от конкретните нужди и изисквания за степента на защита на личните данни. Друг важен момент бе, че в голямата си чатс, счетоводните кантори ползват локални бази данни (понякога просто файлове), и нямат специализирани сървъри. Да не споменавам, че счетоводителите, ТРЗ и адвокатите не са криптоаналитици и техническите им познания са ограничени.

Всеки един от използваните в приложението стандартни шифровъчни алгоритми е утвърден в рамките на Cryptographic Module Validation Program (CMVP) на NIST. Все пак има редица нормативни актове, както и изисквания на ISO/IES 27000, които са действащи.

 

Своевременна техническа поддръжка с гарантирана устойчивост и наличност (чл. 32 параграф 1б)

Освен това имаме и гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване

Както при изпълнение на базовите функции, така и при съхраняване на системните настройки, приложението използва вътрешен протокол за сигурност и система за оперативен контрол на процесите в реално време. Решението бе оперативни отчети на процесите и вътрешни протоколи за сигурност в рамките на работната сесия.

 

Защитено архивиране и автоматично възстановяване на базата данни (чл. 32 параграф 1в)

Това означава, че се изисква своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент. Решихме да включим такава функция в пакетния режим. Не просто архивиране, а защитени архиви.

 

Процес по редовен GDPR одит на софтуера, съхраняващ лични данни (чл. 32 параграф 1г)

Това изисква редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки

Най-добре е потребителят да може да тества избраният алгоритъм и да прецени дали отговаря на изискванията му. Всеки има свои изисквания. Също така е добре одиторите е да могат да проверят дали наистина всичко работи така, както е документирано.

 

Функционалност за заличаване на лични данни при поискване (съгласно чл. 17 „Право да бъдеш забравен”)

при локалните данни е доста специфична. Все пак дори след форматиране информацията може да бъде възстановена. Да не говорим, че техническите средства могат да бъдат конфискувани или откраднати. Съвсем друг е въпросът, че потребителят може да унищожи данни по невнимание. Решението бе два различни начина на изтриване.

 

Да се направи приложение не е трудно. Много по-сериозно предизвикателство е да се създаде нужната техническа документация и тя да е разбираема а потребителите. Тук става страшно. В крайна сметка решихме  помощната информация да бъде във формат html и да може да се чете добре и на мобилно устройство.

Както виждате до тук нито дума за програмиране (а знаете, че точно програмирането ми е любима тема).  

Въпросът с електронната поща се оказа още по-труден за решаване, но това е друга тема.

Проблемът е, че шифроването (криптирането) на файлове, шифроването на текст и шифроването на поточна информация са три различни процеса и се реализират по различен начин. Всеки процес има специфика и ако не се съобразим с това може да се допусне сериозна грешка.

 

Крайният резултата от всичко до тук може да се види на следния адрес: http://g-92.com/FPS/BG/

 

Моля да не ме съдите строго, но пък ще се радвам на всяка препоръка.

Приложението е със седем дневен тестови период. Ако все пак ви е интересно и ви върши някаква работа просто ме информирайте, като ми кажете първите шест символа на потребителския номер, за да мога да ви изпратя активиращ ключ. все пак не забравяйте да ми изпратите заявка.

Оригиналната версия е на английски език. Все пак всеки има различни предпочитания.

Признавам чистосърдечно, че нормативните и юридически въпроси се оказаха доста сериозно препятствие. В много от текстовете има неясноти и противоречия, но пък има и такива които са кристално ясни.

Ще се радвам ако съм бил полезен. Просто исках да спомена опит.

Ако имате някакви въпроси ще се радвам да отговоря. 

Пак повтарям, че това не е най-доброто, но върши някаква работа. Ако не друго може да си шифровате файлове и папки и ли да видите с кой алгоритъм става най-бързо.

 

 

 

 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Здравейте,

Сега малко информация как да използваме FPS за обмен на шифровани съобщения. 

Ако трябва да бъда искрен, в тази му версия (LE-3.1.1.4.) не предлага много добри възможности. В тази версия се ползва публичен mail-сървър, което си има както предимства така и недостатъци.

Реално модулът ползва някаква алтернатива на BeMail. Много е орязана като функционалност, но върши работа.

 

Mobile_008.thumb.png.bbf71c5f81c7a1aef06209645b2604e0.png

 

Пощенският клиент си е локален и шифроването се извършва на работната станция. Ако имате няколко прикачени файла всеки може да е шифрован с различен алгоритъм и парола (или без парола) и да е подписан с различен хеш. Вие си решавате. 

Що се отнася до самото текстово съобщение там е различно. В тази версия шифроването е калпаво (признавам си чистосърдечно). Въпреки това се оказа доста добро за стандартен криптоанализ. Но в крайна сметка идеята на версия LE е обмен на шифровани файлове, а не месенджъри и супер защитени текстови съобщения, а и не е нужно.

Ако някой има желание може да се пробва. В горното изображение е шифрования текст, а в това долу е дешифрирания текст. Повече от очевидно е, че е в UTF-8, а се знае, че това се избягва, когато се шифрова текст, но все пак реших да опитам с нещо просто но различно .

 

Mobile_007.thumb.png.1a7b653701b53fac8cde5b2595cd3af5.png

 

Настройките на пощата (онези, които би следвало да гарантират защитен обемен, визирам сървъра) са си въведени. Просто трябва да си регистрирате акаунт в Outlook (безплатен е) и да укажете, че искате да ползвате външен клиент (вижте системните настройки, а и е доста добре описано в помощната информация на outlook). Ако някой иска за GMail, Yahoo, abv.bg, Mail.ru или друга поща нека ми пише. Има за всички. Лично аз обаче предпочитам да ползвам многоканалните анонимни пощи, но това е друга тема.

Mobile_003.thumb.png.cb4ea8962e2b5f2e0ee8212224ff9b0f.png

 

Ако имате въпроси, не се притеснявайте да питате. Ако имате предложения, ще се радвам да ги обсъдим. Пак повтарям, че много от нещата, които са направени се дължат на съвети, получени в този форум.

 

 

 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Здравейте,

Имам молба. Колегите (които са много по млади от мен и са много по-симпатични) се опитват да направят помощна информация към приложението.

На мен лично много ми харесва, как се справят, но повярвайте ще се радвам ако чуя и различно мнение. Признавам, чистосърдечно, че web-програмирането не е моя силна страна.

Ето върху какво работят. 

http://g-92.com/FPS-LE/BG/Help/help_001a.html

 

Ще се радвам на всяка препоръка. Благодаря ви предварително.

Link to comment
Share on other sites

При мейловете може да помислиш и за една уникална функция:

- Юзера да си подържа листа с TRUSTED лист с контакти

- И Уникалното е да може да се слага "FOR YOUR EYES ONLY" флаг на майла. (Да се избягва изпращането на  грешни адреси или не от листа или не за всички от листа).

- SELF DESTRUCT TIMER също може да се сложи.

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Искам да направя само малка забележка. Мисля, че ще е добре някъде да се напише, че **Опцията за шифроване на папки и файлове шифрова файловете в папките, не самите папки**. По-незапознатите кат мен ще си помислят, че могат да криптират цели папки :D

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Огромни благодарности за направените препоръки.

Задължително ще бъдат използвани. 

Memwarrior, не знам как да ти се отблагодаря. Идеите ти не са апросто "добри" те са повече от "МНОГО, АМА МНОГО ДОБРИ". Наистина към момента не съм срещал нещо, като това, което предлагаш. В момента в който се реализира (надявам се това да бъе максимално бързо, ще може да го тестваш.

Не знам как ще се отблагодарявам. Наистина съм Ви безкрайно благодарен.

 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Здравейте,

Когато кажа, че всички направени предложения в този форум се взимат под внимание, можете да бъдете убедени, че това наистина е така. Ето въ първите елементи от новият работен проект, в който се вижда реализация на две от направените приложения.

 

I. FOR YOUR EYES ONLY (благодарности на memwarrior)

Само за лица, които имат право на достъп до определена информация. Работният екип нарича това Daka Case (Чанти за данни). Нали сте виждали къфарчетата със защитни ключалки?

 

Pic_003.png.ce9da9e5002cc6fd2bc19b0c1ccf0afa.png

 

II. SELF DESTRUCT TIMER (още веднъж благодарности на memwarrior)

Малко го разширихме. А защо да не направим така, че всеки един процес да може да бъде стартиран след определено време или циклично изпълняван, Да кажем на всеки 15 минути автоматично да се генерират резервни копия, а през определени интервали да с извършва премахване на зададена информация. Все пак каквото и да си говорим FPS може да работи и като типичен шейдър на файлове.

 

Pic_004.png.b61e6cacebfe352ff87599c0cd7934a0.png

 

Повярвайте, че ако обединим усилия и има конструктивна критика, чудеса може да направим.

Още веднъж благодаря за всяко едно предложение.

Забравих най-важното ...

Има сериозни промени в документацията. Ясно се описва, че се шифроват файловете в папките (благодарности на scotrod).

При шифроване на папка (реално) имаме промени само в пътя, но не и в съдържанието, а FPS си е Strong Encryption System. За справка позиция 17 ...

https://www.geckoandfly.com/4594/free-windows-xp-password-protect-folder-software/

 

 

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Идея за Corporate Version:

- Проблема при корпорацийте е опазването на паролите при симетричните алгоритми. Още повече паролите не са работа на счетоводството например да ги помнят, и ако ги помнят същия отдел от съседния град има друга парола и мазалото е на лице.

-На AES-а може да се направи WHITEBOX container. Потребителя да може да шифрира и дешифрира без да знае паролата.

за инфо; https://eprint.iacr.org/2013/104.pdf

 

... а и между другото не видях MIME Encode/Decode или BASE64. 

 

 

Edited by memwarrior
 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Текстовите съобщения си имат автоматично шифроване. Там има нещо, което може да се нарече модифицирана версия на Encode/Decode Base64. 

Освен него се ползват още и UEE и XXE Encode/Decode, но това са "тихи" (скрити) за потребителя процеси. Но са си там. Не сме ги пренебрегнали.

Абсолютно си прав за счетоводителите. Наистина е добре да се ползват много пароли, но хората не могат да помнят всичко. В този случай се ползва система за генериране на пароли. Тук напълно те подкрепям.

Описание на това как това се случва във версия LE може да намериш раздел "Шифроване" на ръководството.

 

http://g-92.com/FPS-LE/BG/Help/encryption.html

 

Това е един от многото методи за автоматично генериране на пароли. От версия SE нагоре за всеки един файл се генерират уникален ключ, уникален стринг за "посоляване" и уникална парола. Това е тествано и работи доста надеждно. 

Има и още нещо. Когато използваме "нестандартно шифроване" няма XOR (сума по модул две). Използваме "права" и "обратна" функция. 

Опазването е много, много сериозен проблем. Тук идеята е различна. Пароли и секретни ключове, хешове и пр. се пазят трудно, а и е доста скъпо. А ако пазим механизми? Механизмът позволява връщане в изходно положение.

Ако имаме машина, която може да произведе болт M4x1,5 защо трябва да държим на склад 10000 болта M4x1,5?

Ами ак машината може да изработва различни болтове?

МНОГО ТИ БЛАГОДАРЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА? 

Нямаш и най-малка представа колко се радваме аз и колегите на всяко от тях. Дано само не ти досаждаме, но наистина сме много благодарни.

Практическата реализация обаче изисква време и ресурс. За съжаление и двете са ни силно ограничени, но ... ще се справим 🙂

ОЩЕ ВЕДНЪЖ МНОГО. МНОГО БЛАГОДАРЯ.

Забравих ...

Корпоративните ни версии започват с PE (Profesional Edition), EE (Enterprice Edition). Там има и за шифроване на бази от данни. 

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Здравейте,

Ако позволите малко отклонение. Предлагам да обсъдим темата 

 

КАК ДА ЗАЩИТИМ ОТВОРЕН КОД?

 

Ако някой е работил по web-проект, не може да не се е сблъсквал с некоректни възложители или работодатели. Наскоро мой приятел имаше твърде неприятен случай с "възложител". В този ред на мисли е добре да помогнем с каквото можем.

Като начало добавихме във FPS текстови редактор. 

 

Pic_001.png.cb5e8257112ecd48fa845a23ed5ab366.png

Редакторът позволява да се обработват както отделни файлове така и нещо, което условно може да наречем web-проект. Всеки един "проект" се състои от четири файла: Java Script, CSS, HTML и TXT, като последния служи за водене на бележки.

Във всеки един момент може да визуализираме какво сме направили.

Pic_002.thumb.png.c77604d692f7efc9f4bcf975eb155381.png

До тук няма нещо кой знае какво. Интересно е как се съхраняват файловете. В този случай файловете се съхраняват в шифрован вид и на практика разработчика може да ги дешифрира само и единствено ако той желае това. По този начин се гарантира, че съдържанието няма да бъде достъпно за възложителя на проекта, ако той не си заплати за вложения труд. Подобно решение има възпитаващ ефект. 🙂

Pic_003.png.acd4435edce8943bf319ca535835197e.png

 

Възможностите за шифроване са както следва: шифроваме само това, което сме решили ( в горния пример това са Java Script-овете); шифроваме целият проект.

Ако шифроваме отделни елементи (например CSS, i JS файловете), но оставим нешифрован HTML кода, възложителят ще вижда част от проекта, но няма да има пълнофункционален достъп докато не изпълни своята част от договора.

Въпросът, който обаче искам да задам е следният: Считате ли, че трябва да добавим PHP, Python, Ruby, Java и друг вид редактори?

Въпросът е, че засветката при различните видове код е различна, така както и автоматичните корекции. Не е проблем да се направи, но дали на този етап е нужно.

Още веднъж благодаря на всички колеги тук за въпросите и препоръките. Без този форум едва ли бихме постигнали и половината от това, което имаме днес.

 

 

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
 • 2 weeks later...

Моля да ме извините, ако въпроса ми е некоректен и да не отговаряте на него.

На мен ми е интересно по-надълбоко как работи програмата с операционната система.  

След като прочете информацията и я обработи FPS върху същите клетки  памет ли я записва? 

Разсъждавах как би било по-добре да се прави. Просто да се изтрие шифрована информация или да се използва програма за изтриване с последващ запис на нули.

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Здравейте,

Извинете ме за закъснелия отговор. Доколкото разбирам визирате как се извършва изтриването на файлове и до колко това е важно за процеса на шифроване като цяло.

Тук имате няколко различни функции, които работят по много различен начин.

 

ИЗТРИВАНЕ:

- Преместване на информацията за файла в кошчето (Recycle Bin) - Стандартна процедура, при която файлът може да се възстанови.

- Изтриване на файла - Малко по-добър вариант. При него имаме "зачистване" на секторите (записваме 0), но ... това може да породи съмнения.

- Манипулативен подход - На мястото на файла се записва друг. В случая става дума за физическо ниво. Това е типичен подход от използването на IOUtils.

- Black Screen изтриване - Достъпно е само в Enterprice версиите, но там се изисква разрешение за придобиване.

 

Pic_002.png.f67940789d6714993e16c5717350bc0c.png

 

Изтриването на файловете е много важно за процеса на шифроване. То е толкова значимо, колкото и генерирането и унищожаването на динамичните , секретни ключове.

 

ШИФРОВАНЕ:

- Записване на файла на ново място - Стандартен подход, който не е никак надежден.

- Записване на файла върху самия себе си - По-добро решение, но ... методът е по-бавен и не се препоръчва за големи масиви от файлове.

- Записване на ново място с последващо изтриване на изходните файлове - Има го като функционалност във всички версии, но изтриването е различно.

- Използване на защитени "куфарчета" (Protected Data Case) - Това е много мощно решение, но изисква допълнителен хардуер. За сега е най-търсено като решение.

- Използване на "супер сейфове" (Super Safe) - Много мощна технология. Достъпна е от версия РЕ (Profesional Edition). Мисля, че не се продава на частни лица.

Ето как изглеждат "куфарчетата" (protected data case) в някои от по-ниските версии. Забавно е как те обработват файловете и на това определено ще отделим време.

Pic_001.png.9fe74b615cdc28c0b3de0dd91ee3d553.png

 

Външно имат сходство със сейфовете, но то е само външно (в интерфейса). Различията са в генерацията на секретния ключ (ключове, ако се шифрова по BS-6192), синхронизацията, съхранението на файлове и пр..

А въпросът е много правилен. Както се знае дори след форматиране на диска информацията може да бъде възстановена.

По принцип имаме договорка с Intel за използване на едни малки, но много ефективни устройства (цена под 200 лв.). Използват се за качествени телевизори, но ние им намерихме още едно приложение. Идеята е да имаме много бързи, много защитени и със защита IP64 устройства, които да ползваме.

Пак повтарям, че въпросът е изключително важен и правилен и определено ще публикувам малко информация какво как се прави. Мисля, че след това ще може да дискутираме предимствата и недостатъците на различните подходи.

 

Още веднъж ви благодаря.

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Малко информация за това, как FPS трие файлове.

Към настоящият момент системата ползва три форми на гарантирано унищожаване на цифрова информацията чрез многократно пренаписване, както следва:

1. Dod 5220.22M - национален стандарт на Министерството на отбраната на САЩ (предвижда 2 цикъла на пренаписване на псевдослучайни числа с по-нататъшно пренаписване и последващ контрол)

2. NAVSO P-5239-26 - използва се военноморския флот на САЩ (предвижда 3 цикъла за пренаписване, първо всички "1", след това всички "# 7FFFFF", след това псевдослучайна последователност, след което се провежда процедурата за проверка)

3. AFSSI S020 - стандарт на американските военновъздушни сили (първи цикъл - всички "0", след това всички "F", след това псевдослучайни числа и след това проверка на 10% от презаписаните данни, за гарантиране на бързодействие)

Като цяло сме се придържали към написаното в NIST SP 800-88. Там са регламентирани се всички въпроси, касаещи гарантирано унищожаване на данни.

Най-общо системата избира една от изброените форми за изтриване и я прилага към избрания файл. Ако имаме повече от един файл, тогава е възможно за всеки следващ да се използва различна форма.

Сега за формите на криптиране ...

Използват се две базови форми, както следва:

 • криптиране на дялове
 • криптиране на ниво файл

В първия случай цялата файлова система на диска се в криптирана (имената на папки, файлове, тяхното съдържание и метаданни).
Във вторият се криптират само и единствено избраните файлове. Това всеки, който е тествал версиите във internet го е видял.
Системата работи на модулен принцип и всичко зависи от нуждите на крайния потребител. В безплатните версии не е включено криптиране на дялове.

Що се отнася до чисто технологичните решения те са както следва:

 • Шифроване на файлове
 • Шифроване на директории
 • Шифроване на виртуални дискове
 • Шифроването на виртуални дискове 
 • Шифроване на диска 
 • Защита на процеса на зареждане на ОС

Забележка: Имайте в предвид, че това, което е в internet не е напълно актуално.  Вижте как изглежда тестовия модул за шифровъчните алгоритми и сами ще си направите извода.

 

p_001.thumb.png.bdeea6b1b5645028963cb9597fcce3d1.png

 

Link to comment
Share on other sites

Само да спомена, че от картинката горе се вижда, че при равни други изходни условия RC-4 dawa naj-dobyr rezultat - 4 ms, срещу 7 ms за BlowFish и 8 ms за AES и Thin-ICE.

Просто пример и тема за размисъл.

Link to comment
Share on other sites

Вероятно сложността на програмата не позволява да се реализира следната идея, но нека дам предложение:

Да се създава цял, виртуален контейнер, в който могат да се слагат цели папки, файлове и т.н.

Контейнерите да не зависят изцяло от програмата, т.е. да си създам контейнер, да го запиша на флашка, да закача флашката на друг компютър, на който да инсталирам FPS и оттам да декрептирам контейнера.

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
На 3.06.2019 г. at 15:32, scotrod написа:

Вероятно сложността на програмата не позволява да се реализира следната идея, но нека дам предложение:

Да се създава цял, виртуален контейнер, в който могат да се слагат цели папки, файлове и т.н.

Контейнерите да не зависят изцяло от програмата, т.е. да си създам контейнер, да го запиша на флашка, да закача флашката на друг компютър, на който да инсталирам FPS и оттам да декрептирам контейнера.

Преди всичко много благодаря за тази идея.

Сега идва и най-хубавото. Идеята вече е реализирана в data case. За първи път показахме как се прави това на семинара в Бургас на 03.06.2017 година. Последната демонстрация на това решение бе във ВВУ "Васил Левски" - Велико Търново. Там много харесаха идеята.

ВСЕ ПАК ИДЕЯТА Е ВАША И АВТОРСТВОТО НА ТАЗИ ИДЕЯ СИ Е ВАШЕ. ДОБРЕ Е ИМЕНАТА ВИ ДА СА ЗАПИСАНИ, АКО ЖЕЛАЕТЕ.

ИМА И ДРУГИ КОЛЕГИ КАТО memwarrior и blagovest КОИТО СЪЩО СЕ ВКЛЮЧИХА С ПРЕКРАСНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

НА ПРАКТИКА ТОЗИ ПРОДУКТ Е РЕЗУЛТАТ ОТ ДИСКУСИЯТА ТУК В ТОЗИ ФОРУМ. ПРОСТО С ОБЩИ УСИЛИЯ ПРАВИМ НЕЩО.

Това, че ние реализираме програмното решение съвсем не изключва значимостта на идеите, които се предлагат. Пак повтарям, че авторството на тези идеи е ваше.

 

Какво ново ...

В момента има подписани договори с три висши учебни заведения и реално ще има безплатни версии за всички студенти. От там очакваме да се появят и нови предложения.

Другата новина е свързана с електронните пощи.

Мисля, че не сме обсъждали в детайли BeMail, но реално освен да шифрова файлове FPS може да шифрова текстове и потоци от данни.

И понеже много често ни задаваха въпроса дали приложението може да се интегрира с abv.bg, gmail,com, mail,bg, hotmail.com, yahoo.com, mail.ru и пр. веднага отговарям: може, при това прекрасно. За тази цел дори има "бързи настройки" за публични mail-сървъри за да се пести време. Ето как изглежда това във версия SE:

 

ABV_PIC.thumb.png.66c926ec02d2926b1d7d625111d0a007.png

Там където е user_name@abv.bg се въвежда името на регистрираната в abv поща.

Има и още.

В BeMail има вградена система за геолокация на подателя. Има и система за трасиране на съобщенията и не само. Като цяло има доста необичайни неща.

BeMail.thumb.png.a80fc28eb421ec922dd87efb1108a631.png

 

Има три различни редактора както следва: HTML, RTF и TXT. Всеки един има свое конкретно предназначение, а от тук предимства и недостатъци. Всичко зависи какво искаме.

За сега пощата е изцяло на английски, но скоро ще бъде на български език, така както е записано в изискванията на NIST,

 

BeMailEditor.thumb.png.3faf00cd88433ee68dc8f74175f63367.png

 

 

 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Само няколко думи за т.н. "защита" на web-базираните електронни пощи, които се ползват масово.

Повярвайте такава реално просто няма. Ако си мислите, че се ползва SSL и TLS, както се твърди не е зле да проверите, защото може да останете дост изненадани. 

Но нещата не спират до тук. Има още по-забавни неща. 

В момента е адски "модерно" да се изисква от потребителя да регистрира мобилен телефон. Аргументът е, че това ще гарантира някаква "защита", но на практика си е чиста проба "фишинг". Даваш си телефона и си закопчан. 

Въз основа на гореизложеното взехме решение.

BeMail ще предлага услуга "многоканална поща". 

Регистрацията няма да изисква никакви имена, никакви телефони и други глупости. Има си уникален ID, а той генерира определени параметри, които са достатъчни.

Никакви лични данни (имена, възраст, държава, телефон и пр.). Пълна анонимност. 

И ...

Всичко ще се криптира още преди да се е изпратило. Няма канал, няма транспортен слой. Никакви SSL-и, TLS-и, недорасли спам защити и други глупости, Брадва. Тотална, че много сме набрали. Още от набирането от клавиатурата и контрол за куки, прихващане на екрани и други подобни глупости. Намерихме му и цаката ако някой по-умен реши да заснема екран с цифрова камера, но за сега няма да го пускаме, докато не мине клинични изследвания за да видим как влияе на очния нерв.

Link to comment
Share on other sites

А мислите ли да използвате ProtonMail, заедно с останалите услуги?

Потребителите на ProtonMail обикновено са хора, които малко или много се грижат за поверителността си, а това все пак е една немалка група потребители, която ще хареса продукта.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.