Jump to content
¯\_( ツ)_/¯
 • TAD GROUP are currently hiring penetration testers. Please read the topic in Career Central subforum.
 • Sponsored Ad
ТУК НЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ ХАКЕРСКИ УСЛУГИ ! ×
Sign in to follow this  
Avatara

If Else C++ Example ...

Recommended Posts

Пример за if .. then ... else на C++

 

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{ setlocale(0, "");

double No;

cout << "Въведете произволно число: ";

cin >> No;

  if (No < 10) {

      // Ако въведеното число е по-малко от  10. ...

      cout << "Това число е по-малко от 10.." << endl; }

else {

    // В противен случай ...

  cout << "Това число е равно или по-голямо от 10." << endl; }

return 0;

}

Share this post


Link to post
Share on other sites

И още един пример ...

if (num < 10) {  

    // Ако числото е по-малко от 10. ...
    cout << "Числото е по-малко от 10." << endl;


} else

  if (num == 10) {

    // ... или ако числото е равно на 10. ...
    cout << "Числото е равно на 10." << endl;


} else {  

   // .. и ако е по-голямо ...
    cout << "Числото е по-голямо от 10." << endl;
}

 

Забележка: C и C++ са диаметрално различни езици. C++ за .NET няма и никога не е имало. Има нещо, коетопозволява C++ да се имплеметира в .NET, но това е друга тема.

Езиците за .NET са както следва:

 • Delphi*;
 • C#;
 • F#;
 • J#
 • Viaual Basic for .NET (няма нищо общо с Viaual Basic).

Забележка: Колкото и да не се харесва на някого към настоящият момент Delphi e e единственият познат императивно обектно ориентиран език за програмиране със строго статична типизация на променливите.

C++ е просто компилируем, статистически типизиран език за програмиране с общо предназначение.

Никога не бъркайте Objective C със C++. Различни са.

Когато искате да ползвате C++ в средата на .NET се ползва C++/CLI . Тук обаче трябва да познавате  Unified Type System  (UTS), което изисква сериозно познаване на ISO и по-специално ISBN 1-59059-705-2. Също така трябва да сте наясно какво е Common Language Infrastructure (CLI).

Като цяло е добре да сте наясно с Managed C++, но така както е стандартизиран от ECMA (ECMA-372), а това ни връща към изучаването на Delphi. Както всички знаем в България Delphi е много мръсна дума и този език за програмиране би трябвало да умре (да се заличи, да се затрие, да се забрави веднъж и завинаги и пр. и пр.), но ... той категорично отказва да го направи и не само се развива, но и в момента последната версия (виж. 12.2 Tokyo) си е прекрасен инструмент от 2018 година, който няма аналог. Ако слушате някои български "експерти" те ще ви кажат да не се занимавате с него. Аз лично мисля, че са прави, защото е най-добре да се мъчите да откривате топлата вода, колелото, огънят и кебапчетата, както и да вярвате, че Слънцето изгрява от Запад и има триъгълна форма. на никого не му трябват конкуренти, така, че учете C#, Java,  Python и други подобни дивотии. Така е модерно, но както знаем е модерно и да си ... педал.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Забравих да спомена, че Microsoft, Apple,  Oracle, IBM, Google и др. твърдо са решили до края на 2030 година да турят край на извращението "отворен код". като начало въвеждат редица ограничения пред разработчиците. За сега Java Script няма да се бута, но ... само при определени условия.

Както е казъл народът: "Кучето скача според тоягата.". Този път обаче тоягата май ще послужи и за друга цел.

Та ... Внимавайте какви езици за програмиране изучавате. И не е зле да четете официалните служебни бюлетини на големите компании ... :$

Share this post


Link to post
Share on other sites

И малко тънкости от занаята ...

Я да видим какво интересно има в този код? ;)

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    setlocale(0, "");
    double num;

    cout << "Въведете произволно число: ";
    cin >> num;

    if (num < 10) 
        cout << "Числото е по-малко от 10." << endl;
    else if (num == 10)
        cout << "Числото е равно на 10." << endl;
    else  // иначе
        cout << "Числото е по-голямо от 10." << endl;

    return 0;
}

Или в този ...

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    setlocale(0, "");
    double num;
    int k;

    cout << "Въведете произволно число: ";
    cin >> num;

    if (num < 10) {
        cout << "Чисото е по-малко от 10." << endl;
        k = 1;
    } else if (num == 10) {
        cout << "Числото е равно на 10." << endl;
        k = 2;
    } else {
        cout << "Числото е по-голямо от 10." << endl;
        k = 3;
    }

    cout << "k = " << k << endl;
    return 0;
}

 

ОТГОВОР:

Трябва да се научите да броите скобите и ... понякога може да не ползвате затваряща скоба, но ... това е само за добре владеещи езика.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Още малко по темата.

Многократно да съм писал, че е добре да се изучава RAD Studio. Причината за това е, че не друг, а братята иезуити са тези, които диктуват какво ще се случва в програмирането и не само. Все пак са заплатили за това няколко десетки милиарда и едва ли са го направили без причина.

Сега по същество ...

 

Описание на if, else ... в C++ може да намерите на този адрес.

http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Tokyo/en/If,_else

Общото в структурите при C и C++ тук:

http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Tokyo/en/If,_elif,_else,_And_endif

 

И пак ще повторя: C++ е език с общо предназначение с всички произтичащи от това последствия. Синтаксисът му се гради на т.н. "обратен полски запис", което също води, до редица специфични изисквания. Никога не го забравяйте.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Защо има презумптивното очакване, че human-ът въвежда числена стойност ?!? Без проверка, на доверие ?! Във "хахерския" форум ?! В секцията за прогърмистки "уроци" ?!

Ама ти ВЕРНО ЛИ ВЕ ?!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Колега, няма такова очакване. Тази тема е илюстративна за въпрос възникнал в чата преди време. Тук само се дава пример за работата на if  else конструкциите...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.