Jump to content
ТУК НЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ ХАКЕРСКИ УСЛУГИ ! ×

Avatara

Moderators
 • Content Count

  444
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  96

Avatara last won the day on October 25

Avatara had the most liked content!

Community Reputation

259 Excellent

About Avatara

 • Rank
  Advanced

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. ИЗПОЛЗВАНЕ КАМЕЕРАТА НА МОБИЛНОТО УСТРОЙСТВО Съвременните мобилни устройства разполагат с една илиповече камери, които бихме могли да използваме както за запис на поточно видео, така и като цифрови фотоапарати. ЗАДАЧА: Да се създаде приложение, което ни позволява да използваме видеокамерата, като цифров фотоапарат. Макар за мнозина това да прозвучи нелогично, това е много по-трудно от това да записваме поточно видео. Както при аудио файловете, така и при цифровите изображения записът се извършва в определен файлов формат и в определена директория. При използване на
 2. Здравейте, Има още нещо, което е много важно да се знае. ЗАЩО ОБУЧЕНИЕТО В Т.Н. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ ПРОТИЧА ПО "ТОЗИ" НАЧИН? Защо се изучават едни програмни езицуи, а други се отричат? Защо се субсидират "проекти" със съмнителна стойност, а значими такива никога не получават финансиране? Защо непрекъснато се говори за big data, artificial inteligence (AI), когато към момента няма нито една работеща теория, която да обяснява какво точно трябва да се разбира под "интелект". Защо използваме понятия като ERP, CIS, Data Mining, Web Mining, Online Analytical Processing (OLAP) и др., без
 3. Blagovest, това касае донякъде синтаксис и език, но в момента нещата са много силно развити. На практика RAD Студио Delphi отдавна не е само и единствено Pascal, а е нещо много по-мащабно. Това налага един много по различен подход в процеса на обучение. Задължително е обучението да е обвързано с практически решения за различни платформи. Много е важно това да бъде разбрано. Ето една прекрасна статия, която обяснява много. Горещо я препоръчвам. Мисля, че трябва да се изчете много внимателно,. защото дава отговор на много важни въпроси, пред които всеки е
 4. Абсолютно вярно. Pascal е създаден като език за обучение. Интересното започва след това. По обясними причини Pascal се налага като основен език за военни приложения (най-вече заради предимствата, които предоставя при обработка на паралелни процеси, но това е една друга тема). С появата на Delphi езикът се превръща в основен инструмент в разработка на приложения за СУБД. Много от информационните системи на службите за сигурност са разработени на тази база. Причините са много, но преди всичко това са предимствата, които MIDAS предоставя като технология. А по-късно с DataSnap преди
 5. По-скоро се отдадохме на анализ. Има нещо, което е изключително важно: Каква е ролята на формалните методи и каква на абстрактните? Това е фундаментален въпрос. Но има нещо, което е много по важно: Какви въпроси трябва да решаваме? Съгласете се, че дори да сте перфектен математик няма как да създавате алгоритми въз основа на аналитично представяне. Алгоритмите се базират на числени методи, а там математиката е доста различна. Що се отнася до абстрактните методи те са обект на неформалната логика, която също е специфичен раздел от числените методи. Но има нещо мн
 6. Ще продължим ли темата? Да поговорим например как през 1970 година една статия на Уинстън Рой повлече IT индустрията към дъното. Но въпросът е колко са чували за т.н. "модел на водопада"? Или да поговорим как точно се определя кой език е популярен, защото това е много сериозен въпрос. До колко информацията, която масово се разпространява е обективна или става дума за елементарна дезинформация (все пак има много добре работещи формули, въз основа на които може да се изчисли доколко едно твърдение е достоверно). Да не се окаже, че езиците за програмиране, които са "модерни" не са
 7. ПРИХВАЩАНЕ НА АУДИО ИНФОРМАЦИЯ Прихващането на аудио информация е обвързано с възможността да записваме аудио данни, постъпващи от микрофона. ЗАДАЧА: Да се състави приложение, което да записва аудио информацията от микрофона във файл, който да можем да прослушаме. Обърнете внимание, че към момента ние не уточняваме вида на файла. Това е много важно поради спецификата на Android и iOS, които работят с файл по подразбиране. Първоначално ние ще се придържаме към тази логика, но после ще разгледаме вариант, при който ще може да записваме аудиоданни във файл с произволно избран
 8. Това, от което се нуждаете е "прошивка", която да ви позволява да избирате клетката, през която да реализирате връзка. Освен всичко друго трябва да може да получите и параметрите на клетката, като при това да сте в състояние да позволявате или забранявате свързване. Да. Правилно сте разбрали. Няма как едната страна да води "криптиран" обмен, а другата да получава информацията в първоначалнич и вид. Поне към момента никъде няма подобна реализация, а и тя не е възможна при цифровите устройства. Има алтернатива, но тя e базирана на еднолентова модулация. нямаме криптиране, но рецип
 9. Здравейте, Благодаря Ви за коментара, защото това е дискусия, при това аргументирана и определено следваща определена логика. Признавам, че съм приятно впечатлен. Ще се радвам ако продължим в този дух, защото от години не бях се сблъсквал с нещо подобно в българсктото форумно пространство. Определено сте прав за синтаксиса и точно тук е заложен проблем, който упорито се избягва. Причината за това е т.н. "Станфордски синдром". Името идва от техническият унивесситет в Станфорд (Stanford University), възпитаниците на който нанесоха непоправими щети на IT индустрията. Всич
 10. В подкрепа на гореизложената теза, нека ви запозная как изглежда едино съвсем конкретно решение, свързано с разработката на управляващи модули на високоточни боеприпаси. В този случай формулите са типичен пример за използване на числени методи. Записани в този им вид те позволяват да бъдат преобразувани в алгоритми , а от там в програмен код, Знам, че за мнозина от вас това изглежда "много сложно", но ако притежавате базовите познания, няма как да не видите до какви елементарни, от гледна точка на математиката, действия е сведено всичко. На практика нямате нищо др
 11. Програмирането няма нищо общо с програмните езици. Кризата не е само в България. Тя е световна. Най-тежка е в дефиниционната област. За да бъде човек програмист трябва да започне с основата, а именно - Теория на информацията. Без тази база нищо не би се получило. Ще имаме повърхностни знания и абсолютно неразбиране. "Програмиостът" ще си служи с клишета и ще копира от Git Hub и други подобни ресурси. Познанията му ще се изчерпват с предоставеното от Google. След като тази дисциоплина бъде усвоена (но не и преди това) се преминава към изучаване на числените методи. Държа да
 12. Здравейте, Темата е изключително актуална. Многократно сме я обсъждали с колеги и повярвайте решението е повече от елементарно и не представлява трудност да се реализира. Принципът на подобен вид прихващане се базира на мощността на сигнала, излъчен от ретранслационната клетка. На практика мобилното устройство се свързва с ретранслатора, чиито сигнал е най-силен. Така е прието като технологично решение. Ако сте в градски условия, е много вероятно вие да имате достъп до повече от един ретранслатор. Ако това е така е добре да се определи мощността на излъ
 13. След като вече сме набелязали основната цел е редно да пристъпим към изпълнението и. И тук отново няма нищо сложно. Като начало е добре да се запознаем със служебната информация на Android. Повярвайте няма нищо по-добро от техническата документация. Знанието е ваше основно оръжие. Преди обаче да пристъпим към сериозни действия е нужно да решим къде ще извеждаме информацията. Най-лесният вариант е да използваме TMemo и да добавяме ред по ред, но ... ние създаваме мобилно приложение а то има своя логика. Запомнете - логиката на мобилните приложения се различава диаметрално от
 14. КАК МОЖЕ ДА ПОЛУЧИМ ПЪЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРАВА НАД ТЕЛЕФОНА (И НЕ САМО) Независимо кой какво твърди, ако ползвате Delphi, нямате никакъв проблем да напишете приложение, което ви дава пълен административен достъп над всичко. Искам да подчертая, че този достъп не е само и единствено върху операционната система, а и върху апаратната част. Важно е да разберете, че в случая няма никакво значение дали става дума за телефон, персонален компютър или сървър. Ако използваната ОС е Linux, Android или iOS, вие вече сте си осигурили стратегическо предимство. Можете да правите каквото пожелаете и
 15. ВМЕСТО ПРЕДГОВОР Здравейте, Това е тема за мултиплатформено програмиране на Delphi. Преди да простъпим към същността на въпроса (един код за Windows, Linux, iOS и Andeoid), бих желал да направя малки разяснения. Delphi не е просто Object Pascal, както масово се твърди. Има сходство в синтаксиса и донякъде в логиката и с това всичко се изчерпва. Delphi е изключително мощен инструмент, който няма аналог към настоящият момент. На Delph може да създавате както приложен, така и системен софтуер. Горещо ви препоръчвам да посетите официалният сайт на колегата Боян Митов URL:
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.