Jump to content
¯\_( ツ)_/¯
  • TAD GROUP are currently hiring penetration testers. Please read the topic in Career Central subforum.
  • Sponsored Ad
ТУК НЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ ХАКЕРСКИ УСЛУГИ ! ×

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 03/24/2020 in all areas

  1. 2 points
    Здравейте колеги, От две седмици ми се налага да работя по конкретен проблем, свързан с анализа на експертни оценки в конфликтна ситуация. Това означава, че експертите са давали оценка в условия на неопределеност, ниска достоверност на изходните данни или липса на каквато и да било достоверност, нееднозначност и пр.. Знам, че за мнозина темата е напълно непозната, но ако трябва да бъда откровен може би това е "висшия пилотаж" при практическите решения, касаещи компютърната сигурност. Един от най-сериозните проблеми е, че липсва литература по въпроса, която да бъде достатъчно достоверна или да дава ефективни решения. Мисля, че основна причина за това е тежкият математически апарат (размита логика, математически анализ, приложна статистика, не-фактори, екстремална теория на графите и много методи, които са непознати дори за математиците в университета). Целта на тази тема е да ви запознае с един много малко познат аспект на компютърната сигурност. Повярвайте в момента в света има голямо търсене на специалисти в тази област, но такива към момента просто няма. Къде и за какво се използват подобни методи? Преди всичко в системите за отбрана. На практика всички съвременни ПВО решения са зависими от подобен вид решения. При сухопътните войски така би следвало да се определя избора на запасна позиция, както и да се решават важни логистични задачи. при артилерията - целеуказването. Мисля, че е излишно да споменавам за съвременните, автономни бойни системи. Друг спектър на приложение са финансовите анализи. За разлика от всичко, което в момента се предлага на пазара, тези системи са с изкючително висока ефективност и на практика нямат аналог. Те са основен инструмент на финансовите анализатори и ръководителите на компании в най-големите транснационаялни гиганти в Далечния Изток. Китай и Япония започват да градят програми за масовото им прилагане в малкия и среден бизнес. Европа и САЩ към момента чувствително изостават в това направление. За мен това е неразбираемо, защото фундаменталните принципи са разработвани от европейски учени. Но най-голямо приложение тези решения намират при разработката на контрамерки за противодействие на защитени кибернетични структури. Но преди да започнем с практиката ще е нужно сериозно да опознаем области от математическия анализ. Навярно мнозина си мислят, че това е нещо, което може да бъде пренебрегнато, но повярвайте това е сериозна грешка. Трябва много добре да познавате базовите принципи на тези механизми. Ако ги усвоите вие ще получите голямото предимство пред всички други специалисти. Вие не просто ще можете да предсказвате бъдещи събития, а ще може да ги контролирате. Сами ще се изумите от резултатите, които ще може да постигнете. Повярвайте, познанието е могъщо оръжие, което дава безгранична власт.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.